Resum mensual Setembre

Resum mensual de Setembre 2011, mes que ha destacat per ser càlid i sec. La mitjana mensual ha sigut de 19,6ºC aproximadament un grau per damunt del que és habitual. Un fet que demostra aquesta situació és que si mirem les màximes de cadascun dels dies i les comparem amb les temperatures màximes diaries dels darrers 5 anys trobem que en 14 dies (la meitat del mes) la màxima més alta l'hem tingut aquest any (Veure taula annexa pulsant a +info).

 

Respecte a la precipitació han caigut 13,4mm. Uns 60 mm menys del que hauria d'haver caigut en mitjana. Degut a aquest fet passem a tenir uns 40 mm de dèficit respecte la pluviometria mitjana anual.

 

Resum meteorològic Setembre 2011
Arxiu Excel que mostra les extremes diaries i les mitjanes del mes
resumsetembre2011.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 28.3 KB

Taula annexa. Màximes diaries darrers 5 anys. En roig la màxima absoluta del dia.

 2007 2008 2009 2010 2011
01-sep
27,3 26,5 26,1 23,4 25,6
02-sep
26,8 26,2 26,4 21,1 27,6
03-sep
27,3 28,5 30,9 25,1 23,8
04-sep
25,8 28,3 28,6 28,5 25,8
05-sep
25,8 29,6 20,3 28,5 25,8
06-sep
27,3 21,2 21,7 27,4 26,1
07-sep
24,8 22,5 20,4 28,9 29,3
08-sep
24,5 21,6 24,6 24,8 29,7
09-sep
26,2 22,5 23,9 23,2 29,4
10-sep
25,2 29,9 26,6 24,9 28,8
11-sep
26,6 29,1 25,4 23,8 28,6
12-sep
24,2 19,8 24,7 25,6 28,1
13-sep
23,5 19,8 23,2 25,7 27,8
14-sep
23 21,6 22,9 26,3 26,4
15-sep
23 20 18,2 26,3 27,5
16-sep
24,8 23,5 19,1 23,7 26,1
17-sep
25,6 23,4 18,6 21,9 25
18-sep
23,1 25,3 21,4 19,8 19,9
19-sep
20,6 25,2 21,7 21,6 20,9
20-sep
24,2 23 20,2 21,6 23,8
21-sep
22 23,4 21,8 24,1 24,7
22-sep
18,4 21,6 22,8 22,2 23,8
23-sep
22,3 23,8 19,6 21,9 22,2
24-sep
24,3 21,3 25,7 22,2 21,1
25-sep
21,4 22,3 25,2 18,4 23,7
26-sep
18,3 21,8 20,7 16,8 24,6
27-sep
15,4 20,6 20,8 18 25,4
28-sep
17,8 20,1 16,6 19,8 24,8
29-sep
22,3 20,8 16,8 23,9 23,2
30-sep
23,1 21,5 20,1 22,5 21,6

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0