Tendència de canvi per a la segona quinzena de mes

Fa uns dies que els models comencen a intuir un petit canvi per a la segona quinzena de mes. Encara no és una tendència real, però ja és més del que hi havia fa uns dies. Per a mostrar-ho es fa imprescindible introduir el diagrama o meteograma.

El diagrama és molt útil per als aficionats a la meteorologia (polsar a +info per ampliar la notícia i veure'l). Amb una ullada ràpida pots tenir una intuïció bastant acurada de la previsió meteorològica per als propers dies i una potent eina per marcar tendències a mig i llarg termini. En ell apareixen les diferents sortides de la temperatura a una alçada d'uns 1500 metres (això es fa per tal d'evitar les diferències entre el dia i la nit degudes a l'escalfament i refredament de la superfície terrestre) i la precipitació fetes pel model americà GFS. Què vol dir això de diferents sortides? De fet, quant mirem un model només veiem una d'aquestes sortides (la determinista) que està modelitzada a partir de les condicions actuals (o inicials) extretes d'estacions meteorològiques, satèl·lit, boies marítimes... utilitzant un conjunt d'equacions diferencials que defineixen l'estat futur de l'atmosfera. Com utilitza unes condicions inicials úniques, només té una sortida possible. I llavors, perquè es fan de diferents sortides? Perquè és impossible saber amb una precisió infinita l'estat actual atmosfèric i per tant, aquesta sortida només és vàlida a curt termini ja que una petita desviació en les condicions inicials té una repercussió molt forta a llarg termini (teoria del caos atmosfèric). Per això, la majoria de models fan diverses sortides variant sensiblement les condicions de contorn, el que s'anomena previsió probabilística, intentant simular aquests petits errors de càlcul de les condicions inicials. Aquí és on es pot corroborar la teoria del caos ja que com es veu, una petita variació en les condicions de contorn (condicions actuals) pot provocar un canvi significatiu a dies vista (les línies conforme ens anem allunyant del dia actual van diferint cada cop més). Per tant, veiem les distintes probabilitats de que succeïsca una determinada situació meteorològica. Si hi ha moltes línies que coincideixen és perquè diferents CI convergeixen a un mateix valor i això fa que la probabilitat de produir-se l'esdeveniment que marquen és major. Normalment aquesta previsió probabilistica s'anomena EPS o "ensable". En el diagrama de baix només apareixen 20 ensables, no obstant molts models en realitzen més de 50.

 

 

 

 

Aquí tenim el meteograma. Veiem que les línies de dalt representen la temperatura (eix esquerre) i les de baix la precipitació (eix dret). Hi ha tres línies marcades que destaquen respecte les altres que són la sortida principal o determinista feta a partir de les condicions inicials sense variacions, és a dir, la que apareix si mirem el model (línia verda), la de control dels ensambles (línia blava), la mitjana entre totes (grisa), i finalment tenim la que marca la temperatura mitjana dels darrers 30 anys (roja).

 

Aquest és el diagrama previst de la "província de Castelló" per als propers dies. A simple vista veiem la recuperació tèrmica que es produirà entre avui i demà. També veiem que totes les línies estan per damunt de la mitjana (línia roja fort) fins quasi el dia 20. Per tant, la calor creiem que serà insalvable 1 o 2 setmanes més. 

El que destaca d'aquest gràfic, i és per això que l'hem posat, és que a partir del 15 deixa d'haver "diagrama plano" en quant a precipitacions. Encara és molt incert, cap sortida es posa d'acord, però almenys modelitzen alguna cosa.

 

Un altre índex que marca un possible canvi de temps per a les properes setmanes és l'AO (Oscil·lació de l'Àrtic) que altre dia podem parlar més a fons d'ell. Ara de moment el posem per que veieu que és:

 

 


 

Com veiem actualment es troba en valors positius, però en els propers dies té tendència a baixar. Generalment, quan l'índex presenta valors negatius apareix una major probabilitat de que les borrasques visiten la zona sud d'Europa i per tant, augmenti la inestabilitat que sòl anar associada a precipitacions. Ja veurem si es va complint aquesta tendència durant els propers dies.


Finalment un darrer apunt a comentar, degut a que Septembre i principis d'Octubre han sigut molt calurosos, s'ha acumulat una energia calorífica molt gran al mar. Baix teniu dos gràfics, l'un que marca la temperatura de la superfície del mar i l'altre l'anomalia. Actualmentment davant la costa castellonenca tenim 25ºC que és molt tractant-se de l'època de l'any en que ens trobem, uns 2-3ºC per dalt del que seria habitual. Aquesta calor acumulada pot alimentar als possibles fronts que ens afecten provocant pluges de certa importància. Veurem si sortim de dubtes durant les properes setmanes.

 

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0