En aquesta web podem veure en les diferents pàgines dades que van des del més curt termini (seguiment meteorològic) passant per les dades previstes per als propers dies, fins a arribar a les dades a molt llarg termini (Índexs climàtics i dades d'activitat solar o raigs còsmics) que poden ser útils per a la predicció de les dades climàtiques). Les diferents pestanyes estan ordenades d'aquesta manera.

Previsió meteorològica per als propers dies (AEMET)

 

 

Previsió meteològica per als propers dies (Accuweather)